XIV Zlot Turystyczny im. Franciszka Jaśkowiaka

Serdecznie zapraszamy na kolejny Zlot Turystyczny im. Franciszka Jaśkowiaka do Moraska w dniu 3 września 2017 r.,organizowany przez Oddział Środowiskowy PTTK Poznań „Nowe Miasto”. Szczegóły zlotu w załączonym regulaminie.
Do zobaczenia na szlaku!
I.R.
Regul. XIV zlot tur. im Jaśkowiaka2017