Rowerowe podchody Koła PTTK „Pędziwiatry” Dąbrówka 7.10.2018 r.

Zapraszamy na rowerowe podchody Koła PTTK „Pędziwiatry” w Dąbrówce w niedzielę 7.10.2018 r.

1. „Rowerowe podchody” to rajd przeznaczony dla wszystkich miłośników jazdy na rowerze i gminy Dopiewo.
2. Uczestnicy podzieleni za 4 – 5 osobowe drużyny wyruszają na trasę co 7 minut. Po drodze mają do wykonania zadania.
3. Uczestnicy nie otrzymują map. Kierunek poruszania się wyznaczony jest strzałkami.
4. Kartę zadań oraz listę dopuszczonych na trasie znaków uczestnicy otrzymają na starcie rajdu.
5. Nie liczy się czas pokonania trasy.
6. Przynajmniej jeden uczestnik w drużynie musi posiadać telefon komórkowy z aparatem fotograficznym.

ZAPISY

Należy zgłaszać grupy osób w postaci listy imion i nazwisk na adres e-mail:
zapisy@pttkdopiewo.pl
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 4 października 2018 r.

UWAGA!
NIE WOLNO niszczyć strzałek i innych znaków napotkanych na trasie rajdu.

UWAGA!
Organizator ma prawo odwołać rajd ze względu na pogodę.

REGULAMIN ROWEROWEGO RAJDU KOŁA PTTK „PĘDZIWIATRY”
w DOPIEWIE W DNIU 7.10.2018r.
„ROWEROWE PODCHODY”

Organizatorzy Rajdu:
Koło PTTK „Pędziwiatry” w Dopiewie

Koordynator Rajdu:
Agnieszka Wilczyńska

Trasy Rajdu:
START: Dąbrówka godz. 13:00

Meta Rajdu:
META: niespodzianka

Zgłoszenie uczestnictwa:
Zgłoszenia uczestnictwa 4 – 5 osobowych drużyn przyjmowane będą poprzez e-mail zapisy@pttkdopiewo.pl do dnia 4.10.2018r.
Liczba drużyn zgłaszanych do rajdu ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Odpłatność i świadczenia:
Udział w rajdzie jest odpłatny i wynosi 5,- zł od uczestnika (dzieci poniżej 5 lat bezpłatnie) . Na mecie wpisani na listy uczestnicy otrzymają:
• pamiątki rajdowe (np. odblaski)
• prowiant ogniskowy (kiełbaski, chleb itd.)

Uczestnicy rajdu zobowiązani są posiadać kaski oraz przestrzegać zasad ruchu drogowego.
Każda drużyna powinna posiadać apteczkę.

Ubezpieczenie:
Ubezpieczenie uczestników każdy we własnym zakresie; członkowie PTTK z aktualnie opłaconą składką na 2018 rok są ubezpieczeni; każdy uczestnik odpowiada w pełni za ewentualne szkody wyrządzone na trasie lub na mecie.