Rajd „Poznaj Palędzie” 10 września 2016 r.

Uczestnicy mają za zadanie odnalezienie miejsc, zapoznanie się z opisanymi historiami i zapisanie na swojej mapie odpowiedniego symbolu. Uczestnicy do każdego miejsca mogą dotrzeć dowolna trasą.
Każde miejsce będzie oznaczone innym symbolem. Zapisanie symbolu na swojej mapie będzie znakiem dla organizatorów rajdu, że uczestnicy byli w danym miejscu. Trasę można pokonać rowerem lub pieszo.


Organizator Rajdu:
Sołectwo Palędzie

Instytucje wspierające i współpracujące:
Urząd Gminy Dopiewo
Koło PTTK „Pędziwiatry” w Dopiewie

Komandor Rajdu:
Agnieszka Grześkowiak

Kierownictwo Rajdu:
Z-ca Komandora – Agnieszka Wilczyńska

Opis Rajdu:

  • Trasa Rajdu nie jest ściśle wyznaczona. Określone są tylko miejsca startu i mety. Uczestnicy na starcie otrzymują mapę Rajdu z zaznaczonymi na niej „X” miejscami związanymi z historią wsi Palędzie.
  • Uczestnicy mają za zadanie odnalezienie miejsc, zapoznanie się z opisanymi historiami i zapisanie na swojej mapie odpowiedniego symbolu. Uczestnicy do każdego miejsca mogą dotrzeć dowolna trasą.
  • Każde miejsce będzie oznaczone innym symbolem. Zapisanie symbolu na swojej mapie będzie znakiem dla organizatorów rajdu, że uczestnicy byli w danym miejscu.
  • Trasę można pokonać rowerem lub pieszo.

Uczestnicy mogą pokonywać trasę jednoosobowo lub w drużynach (np. rodzinami). Każda drużyna otrzymuje tylko jeden egzemplarz mapy.

Start Rajdu:
Przed dworcem PKP w Palędziu godz. 11.00

Meta Rajdu:
Meta została zlokalizowana przy świetlicy w Palędziu, czynna będzie w godz. od 13:00 do 17.00.

Zgłoszenie uczestnictwa:
Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane będą: przez formularz umieszczony na stronie www.pttkdopiewo.pl/rejestracja

Odpłatność i świadczenia:

  • Uczestnictwo w Rajdzie jest nieodpłatne.
  • Na mecie zostanie rozpalone ognisko.
  • Organizatorzy zapewniają na mecie kiełbaski oraz inny prowiant ogniskowy.

Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.

Osoby lub drużyny, które odwiedzą ponad 12 miejsc otrzymają specjalne nagrody.

Szczegółowych informacji udziela:
Agnieszka Grześkowiak – 609 301 433
Agnieszka Wilczyńska – 535 53 77 22

poznaj-paledzie-2016-09-10_2

Pobierz regulamin: kliknij tutaj.