Rajd Pędziwiatr Wiosenny 9 kwietnia 2017

Zapraszamy na piątą edycję rajdu Pędziwiatr Wiosenny z metą w Zborowie. Impreza odbędzie się w niedzielę 9 kwietnia 2017 r.
Rejestracja elektroniczna: pttkdopiewo.pl/rejestracja

Organizatorzy Rajdu:

 • Koło PTTK „Pędziwiatry” w Dopiewie
 • Oddział Środowiskowy PTTK Poznań „Nowe Miasto” im. Franciszka Jaśkowiaka

Instytucje wspierające i współpracujące:

 • Gmina Dopiewo
 • Miasto Poznań
 • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie

Komandor Rajdu:
Anna Pera

Kierownictwo Rajdu:
Sekretariat – Anna Bręczewska, Maria Pelińska
Skarbnik – Hanna Dominiak
Weryfikacja OTP i KOT – Henryk Peliński

TRASY RAJDU:

 • Rowerowa I. – „Skórzewska” (Park godz. 09:00). Trasa: Skórzewo – Gołuski – Konarzewo – Trzcielin– Podłoziny – Zborowo. Dystans 30 km. Kier. Ireneusz Rutkowski
 • Rowerowa II. – „Konarzewska” (Konarzewo rondo godz. 10:00) – Konarzewo – Podłoziny/Żarnowiec- Zborowo. Dystans 10 km. Kier. Lidia Łopatka
 • Rowerowa III. -„Rodzinna” – (start z Palędzia, SP Dąbrówka, ul. Malinowa, godz.10:00) Dąbrówka – Dopiewiec -Pokrzywnica – Zborowo. Dystans 10 km. Kier. Agnieszka Wilczyńska
 • Piesza IV „Dopiewska- spacerowa”. (PKP Dopiewo godz. 10:15- Pociąg Poznań Gł.- 09:45, przyjazd do Dopiewa 10:01) Trasa: ul. Wyzwolenia – ul. Młyńska – Zborowo. Dystans 4 km. Kier. Anna Bręczewska
 • Piesza V. „Dopiewska”. (PKP Dopiewo godz. 10:15 – Pociąg Poznań Gł.- 09:45, przyjazd do Dopiewa 10:01) Trasa: ul. Leśna – Las Dopiewo – Podłoziny- Zborowo dystans 10 km. Kier. Anna Pera
 • Trasa VI: dowolna (pieszo, samochodami i rowerami) – każda grupa lub osoba według własnego opracowania.

META RAJDU: plaża w Zborowie nad Jeziorem Niepruszewskim, czynna w godz. od 12:00 do 14:00. Na mecie zostanie rozpalone ognisko. Od godz. 14:00 na trasie Zborowo–Dopiewo będzie kursował bus odwożący uczestników. Pierwszeństwo mają grupy szkolne i rodziny z dziećmi.

Zgłoszenia uczestnictwa indywidualne i zbiorowe przyjmowane będą:

 • elektronicznie na: www.pttkdopiewo.pl/rejestracja
 • telefonicznie, (w godz.: 18:00 – 20:00) do dnia 05 kwietnia 2017 r.
 • 603 409 647 (cykliści)
 • 501 749 201 (piechurzy)

Przy zgłoszeniach zbiorowych konieczna jest imienna lista uczestników.

Odpłatność i świadczenia:
Odpłatność za udział w rajdzie wynosi 5 zł – członkowie PTTK oraz dzieci, pozostałe osoby 8 zł – opiekunowie grup szkolnych są zwolnieni z opłat. Wpisowe można wpłacać u kierowników tras lub na mecie.

Na mecie rajdu wpisani na listy uczestnicy otrzymają:

 • znaczek rajdowy,
 • kiełbaskę i chleb na ognisko,
 • słodki upominek,
 • puchar dla najliczniejszej drużyny,
 • nagrody dla zwycięzców konkursów,

Prowadzenie konkursów Sławek Kempka.

Wszystkie trasy prowadzą kierownicy tras.
Uczestnicy tras rowerowych zobowiązani są posiadać kaski oraz przestrzegać zasad ruchu drogowego i wykonywać polecenia kierowników tras.
Każda drużyna powinna posiadać apteczkę.
Ubezpieczenie uczestników każdy we własnym zakresie; członkowie PTTK z aktualnie opłaconą składką na 2017 rok są ubezpieczeni; każdy uczestnik odpowiada w pełni za ewentualne szkody wyrządzone na trasie lub na mecie.

Regulamin w pliku DOC.
Plakat do druku w pliku PDF.