Rajd integracyjny „Początki Polski” 11.06.2016

Serdecznie zapraszamy na Rajd integracyjny „Początki Polski” w dniu 11.06.2016

Organizatorzy Rajdu:
Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Dopiewie, Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce, Koło PTTK „Pędziwiatry” w Dopiewie, 26 Drużyna Harcerska im. Alka Dawidowskiego w Dopiewie.

Instytucje wspierające i współpracujące:
Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Dopiewie
Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Dopiewie
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Dąbrówka
Mondi Poznań Sp. z o.o.

Koordynator Rajdu:
Małgorzata Rogal-Dropińska

Kierownictwo Rajdu:
Z-ca Koordynatora – Justyna Zielińska-Maćkowiak
Sekretarz – Anna Pera
Skarbnik – Anna Hermann

TRASY RAJDU:

  • Rowerowa I. – „Zadaniowa” (Gimnazjum Dopiewo godz. 10:00). Trasa: Skórzewo – Dąbrowa – Dąbrówka – Zakrzewo – Pokrzywno – Więckowice – Zborowo. Dystans 25 km. Kier. Lidia Łopatka
  • Piesza II. – zadaniowa – Dopiewo – Lasy palędzkie – Dąbrówka. Dystans 10 km. Kier. Anna Pera
  • Integracyjna III. -„zwiedzająca z zagadkami” (start SP Dąbrówka, ul. Parkowa 1, godz.11:00) Dąbrówka –zwiedzanie zespołu parkowego w Dąbrówce, Dystans 5 km. Kier. Małgorzata Niewiadomska, Maria Tomczak

META RAJDU
została zlokalizowana na placu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Dąbrówka, ul. Parkowa 3, czynna będzie w godz. od 12:30 do 14:30. Na mecie zostanie rozpalone ognisko.
Zgłoszenie uczestnictwa:
Zgłoszenia uczestnictwa indywidualne i zbiorowe przyjmowane będą:
– elektronicznie na: www.pttkdopiewo.pl/rejestracja
– telefonicznie, (w godz.: 18:00 – 20:00) do dnia 8 czerwca 2016 r.
– 603 409 647 (cykliści)
– 501 749 201(piechurzy)
Przy zgłoszeniach zbiorowych konieczna jest imienna lista uczestników.

Odpłatność i świadczenia:
Odpłatność wynosi: 5 złotych od osoby. Wpisowe można wpłacić u kierowników tras lub na mecie rajdu
Uczestnicy otrzymują:

  • znaczek rajdowy
  • ciepły posiłek na mecie
  • nagroda dla najliczniejszej drużyny
  • nagrody dla zwycięzców konkursu wiedzy „Początki Polski”.

W przypadku zgłoszeń po terminie organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nie zrealizowania świadczeń w pełnym wymiarze.
Opiekunowie drużyn szkolnych biorą udział bezpłatnie.

Postanowienia końcowe:
Na mecie rajdu zorganizowane zostaną stoiska instytucji wspierających.
Ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie.
Każdy uczestnik jest zobowiązany wykonywać polecenia kierowników tras.
Uczestnicy tras rowerowych przestrzegają Kodeksu Drogowego i powinni posiadać kaski.

Rajd integracyjny 11.06.2016