Podchody Rowerowe 16.10.2016

Zapraszamy na kolejne Rowerowe Podchody! Tym razem start pod szkołą w Dąbrówce w niedzielę 16 października 2016 r. o godz. 12:00. Do pokonania będzie trasa około 10 km.

1. „Rowerowe podchody” to rajd przeznaczony dla wszystkich miłośników jazdy na rowerze i gminy Dopiewo.
2. Uczestnicy podzieleni za 4 – 5 osobowe drużyny wyruszają na trasę co 7 minut. Po drodze mają do wykonania zadania.
3. Uczestnicy nie otrzymują map. Kierunek poruszania się wyznaczony jest strzałkami.
4. Kartę zadań oraz listę dopuszczonych na trasie znaków uczestnicy otrzymają na starcie rajdu.
5. Nie liczy się czas pokonania trasy.
6. Przynajmniej jeden uczestnik w drużynie musi posiadać telefon komórkowy z aparatem fotograficznym.

Organizatorzy Rajdu:
Koło PTTK „Pędziwiatry” w Dopiewie

Koordynator Rajdu:
Agnieszka Wilczyńska

Trasy Rajdu:
START: Dąbrówka godz. 12:00 (plac przed szkołą podstawową przy ul. Malinowej) – Dąbrówka – Lasy palędzkie – Dopiewiec (Leśniczówka) (całość około 10 km)

Meta Rajdu:
META została zlokalizowana przy Leśniczówce Palędzie w lasach palędzkich.

Zgłoszenie uczestnictwa:
Zgłoszenia uczestnictwa 4 – 5 osobowych drużyn przyjmowane będą poprzez formularz zamieszczony na www.pttkdopiewo.pl/rejestracja do dnia 15.10.2016r.
Liczba drużyn zgłaszanych do rajdu ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Odpłatność i świadczenia:
Udział w rajdzie jest odpłatny i wynosi 5,- zł od uczestnika (dzieci poniżej 5 lat bezpłatnie). Na mecie wpisani na listy uczestnicy otrzymają:
pamiątki rajdowe (np. odblaski)
prowiant ogniskowy (kiełbaski, chleb itd.)

Uczestnicy rajdu zobowiązani są posiadać kaski oraz przestrzegać zasad ruchu drogowego.
Każda drużyna powinna posiadać apteczkę.

Ubezpieczenie:
Ubezpieczenie uczestników każdy we własnym zakresie; członkowie PTTK z aktualnie opłaconą składką na 2016 rok są ubezpieczeni; każdy uczestnik odpowiada w pełni za ewentualne szkody wyrządzone na trasie lub na mecie.

Podchody Rowerowe 16.10.2016

Pobierz Regulamin