PIERWSZA ZAPOWIEDŹ XII MĘCZENNICY ROWEROWEJ

Kolejna Męczennica rowerowa będzie nietypowa. Nie dość, że tym razem proponuję wyjechać na dwa dni, to jeszcze przewiduję skorzystanie z drugiego środka lokomocji, tj. kajaka. Jak możliwe jest połączenie tych dwóch jakże odmiennych środków transportu – informuję w załączniku umieszczonym poniżej.

Uwaga! Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, pierwszeństwo w udziale w rajdzie mają członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską za 2019 r.