O nas

Historia powstania i władze Koła

Utworzone w styczniu 2013 r. Koło PTTK „PĘDZIWIATRY” w Dopiewie ma trzech ojców – inicjatorów: Marcina Napierałę – Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Eugeniusza Jacka – Prezesa Oddziału PTTK Nowe Miasto, Romuald Królaka – długoletniego Przodownika Turystyki Kolarskiej. Koło zawiązało się za drugim podejściem, ponieważ na pierwszym spotkaniu nie było frekwencji, pozwalającej na statutowe powołanie władz koła. Dnia 10 stycznia 2013 r. wszystkim formalnościom już stało się zadość – uchwalono powstanie koła i wybrano zarząd.

Wśród członków – założycieli nowej organizacji znaleźli między innymi lokalni aktywiści, przedstawiciele GOSiR, Urzędu Gminy, Młodzieżowej Rady Gminy i Radni. Prezesem koła został wybrany Ireneusz Rutkowski. W skład pierwszego Zarządu Koła PTTK w Dopiewie weszli ponadto:

  • Anna Pera – Wiceprezes
  • Lidia Łopatka – Skarbnik
  • Edyta Buksak – Sekretarz
  • Jakub Grzybek – Członek

Na kolejnym zebraniu – w dniu 28 lutego 2013 r. – wybrano nazwę koła. Z kilkunastu przedłożonych propozycji najwięcej głosów zebrało określenie „PĘDZIWIATRY”. Odtąd pełna nazwa naszego koła brzmi: KOŁO PTTK „PĘDZIWIATRY” W DOPIEWIE .

Spotkania „Pędziwiatrów” odbywają się regularnie – w każdy ostatni czwartek miesiąca, o godz. 19:00. Dzięki przychylności władz gminnych możemy spotykać się w sali konferencyjnej GOSiR w Dopiewie.

Pierwszym samodzielnym przedsięwzięciem naszego koła był „PĘDZIWIATR WIOSENNY” – rajd pieszo-rowerowy zorganizowany w dniu 14 kwietnia 2013 r.