IV Pędziwiatr Wiosenny w niedzielę 17 kwietnia

Serdecznie zapraszamy już po raz czwarty na Rajd pieszo-rowerowy Pędziwiatr Wiosenny. W tym roku pięć tras do wyboru plus jak zawsze możliwy wariant własny. Spotykamy się na mecie na plaży w Zborowie. Zapisy online są już aktywne, zapisujcie się i do zobaczenia!

Zapisz się online na stronie:

www.pttkdopiewo.pl/rejestracja

REGULAMIN RAJDU IV „PĘDZIWIATR WIOSENNY” Zborowo 17.04. 2016r.

Organizatorzy Rajdu: Koło PTTK „Pędziwiatry” w Dopiewie, Oddział Środowiskowy PTTK Poznań „Nowe Miasto” im. Franciszka Jaśkowiaka
Instytucje wspierające i współpracujące: Gmina Dopiewo, Miasto Poznań, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie
Komandor Rajdu: Anna Pera
Kierownictwo Rajdu:
Sekretariat – Maria Pelińska; Hanna Dominiak
Skarbnik – Henryk Peliński
Weryfikacja OTP i KOT – Stefan Wróblewski

TRASY RAJDU:

 • Rowerowa I. – „Skórzewska” (Park godz. 10:00). Trasa: Skórzewo – Dąbrowa – Dąbrówka – Zakrzewo – Pokrzywno – Więckowice – Zborowo. Dystans 25 km. Kier. Paweł Owczarzak (tel. 501 545 924)
 • Rowerowa II. – „Konarzewska” (Konarzewo rondo godz. 10:00) – Konarzewo – Podłoziny – Dopiewo – Zborowo. Dystans 10 km. Kier. Lidia Łopatka
 • Rowerowa III. -„Rodzinna – z zagadkami dla dzieci!” (start z Palędzia, SP Dąbrówka, ul. Malinowa, godz.10:00) Dąbrówka – Dopiewiec -Pokrzywnica – Zborowo. Dystans 10 km. Kier. Edyta Buksak + Agnieszka Wilczyńska
 • Piesza IV. „Dopiewska- spacerowa”. (PKP Dopiewo godz. 10:15- Pociąg Poznań Gł.- 09:45, przyjazd do Dopiewa 10:01) Trasa: ul. Wyzwolenia – ul. Młyńska – Zborowo. Dystans 4 km. Kier. Ania Brzęczewska
 • Piesza V. „Dopiewska”. (PKP Dopiewo godz. 10:15 – Pociąg Poznań Gł.- 09:45, przyjazd do Dopiewa 10:01) Trasa: ul. Leśna – Las Dopiewo – ul. Wiśniowa (Zborówko) – ul. Lotnicza – Zborowo dystans 7.0 km. Kier. Anna Pera
 • Trasa VI: dowolna (pieszo, samochodami i rowerami) – każda grupa lub osoba według własnego opracowania.

META RAJDU została zlokalizowana na plaży w Zborowie, nad Jeziorem Niepruszewskim czynna będzie w godz. od 12:00 do 14:00. Na mecie zostanie rozpalone ognisko. Od godz. 14:00 na trasie Zborowo – Dopiewo będzie kursował bus odwożący uczestników. Pierwszeństwo mają grupy szkolne i rodziny z dziećmi.

Zgłoszenia uczestnictwa indywidualne i zbiorowe przyjmowane będą:
– elektronicznie na: www.pttkdopiewo.pl/rejestracja
– telefonicznie, (w godz.: 18:00 – 20:00) do dnia 15 kwietnia 2016 r.
– 603 409 647 (cykliści)
– 501 749 201(piechurzy)

Przy zgłoszeniach zbiorowych konieczna jest imienna lista uczestników.

Odpłatność i świadczenia:
Odpłatność za udział w rajdzie wynosi 5 zł – członkowie PTTK oraz dzieci, pozostałe osoby 7 zł (opiekunowie grup szkolnych, oraz trzecie i następne dzieci w rodzinie są zwolnieni z opłat). Wpisowe można wpłacać u kierowników tras lub na mecie.

Na mecie rajdu wpisani na listy uczestnicy otrzymają:

 • znaczek rajdowy,
 • kiełbaskę i chleb na ognisko,
 • słodki upominek,
 • nagroda dla najliczniejszej drużyny,
 • nagrody dla zwycięzców konkursów.

Na mecie odbędzie się zbiórka pieniędzy dla chorego chłopca Patryka Kaczmarka. Strona do poczytania o o chłopcu na fb: link.

Wszystkie trasy prowadzą kierownicy tras.
Uczestnicy tras rowerowych zobowiązani są posiadać kaski oraz przestrzegać zasad ruchu drogowego i wykonywać polecenia kierowników tras.
Każda drużyna powinna posiadać apteczkę.
Ubezpieczenie uczestników każdy we własnym zakresie; członkowie PTTK z aktualnie opłaconą składką na 2016 rok są ubezpieczeni; każdy uczestnik odpowiada w pełni za ewentualne szkody wyrządzone na trasie lub na mecie.

Rajd Pędziwiatr Wiosenny 17.04.2016